کاش میشد به تو گفت ..... - بلموت آفابت


خدایا...

خدایا...

نمی گویم دست هایم را بگیر

عمری گرفته ای

رهایم نکن...

برچسب ها:
زمان: 2015-06-17 13:28:01

انسانیت...

روزانه هزاران انسان به دنيا مي آيند...

اما انسانيت در حال انقراض است!

برچسب ها:
زمان: 2015-06-17 13:28:01

قابل توجه آقایون باغیرت....

غیرت یعنی نزاری از دیگران آزاری به طرفت برسه

نه اینکه اونو آزار بدی به خاطر دیگران!

برچسب ها: دیگران
زمان: 2015-06-17 13:28:01

داد آدم...

عجب روزگاریست...!

 

هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،

 

همه منتظرند به داد آدم برسند...

برچسب ها:
زمان: 2015-06-17 13:28:01

دستم میلرزد...

عاشـــقانه هایم را که می نویســـم

دست و دلـــ♥ـــــم بدجور میلـــرزد...

نکند کســـی با خواندش به یاد آورد

عاشــــقانه هایـــش را ,

بغــــض کنــــد ...

وبعد اشکــــــی بریزد ...

برچسب ها:
زمان: 2015-06-17 13:28:01

عجب دنیا ...

دنیا رو می بینی ؟


حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره …


ولی محبت خیانت میاره !!!

برچسب ها: دیگران , میاره
زمان: 2015-06-17 13:28:02

عشق یعنی....

برچسب ها:
زمان: 2015-06-17 13:28:02

صبر کن ...

صبر کن عشـق زمين گير شود،بعد برو

يا دل از ديدن تـــو سيـــــر شود،بعد برو

اي پرنـــده به کجـا؟! قدر دگـر صبـر بکن

آسمـان پـاي پرت پيــــر شـود ، بعد برو

باش بــا دست خــــود آيينه را پاک بکـن

نکنــد آيـيـنه دلگـيــــر شــــود ، بعد برو

يک نفــر حسـرت لبخنـــد تو را مي بارد

خنده کن عشق نمک گير شود،بعد برو

خواب ديــدي شبي از راه ســوارت آمد

بـاش خواب تو تعبيـــر شـــود ، بعد برو

زمان: 2015-06-17 13:28:02

تباهی....

دنیا پر از تباهی است !

نه به خاطر وجود آدم های بد !

بلکه به خاطر سکوت آدم های خوب . . . !

زمان: 2015-06-17 13:28:02

پدران ما....

پدران ما هرگز جمله عاشقانه ای به مادرانمان نگفتند
شعری از نیما و سهراب برایشان نخواندند ...
شعر کوچه را از بر نداشتند ...
پس چگونه بود تا همیشه
در کنار هم ماندند و گذشتند از آرزوهایی : ...
که ما نه به آن میرسیم و نه از آن می گذریم
حتی به بهای گذشتن از "هم"..

برچسب ها:
زمان: 2015-06-17 13:28:02